Counseling

Counseling is een professionele laagdrempelige manier van hulpverlening waarbij de cliënt geholpen wordt beter inzicht te krijgen in zijn of haar eigen probleem. Wordt steeds weer meer “je eigen regisseur” en vind vanuit eigen kracht de balans terug in je leven.

Iedereen heeft zijn eigen weg, 

zijn eigen reis én zijn eigen doel.

Counseling is bestemd voor emotioneel gezonde mensen die door verschillende omstandigheden uit balans zijn geraakt.

De counsellor helpt je met inzicht in je eigen gedachten en gevoelens.

Door middel van een vrijwillige en weloverwogen afspraak tussen cliënt en counsellor werken we aan een probleem/vraagstuk.

Samenwerken op basis van respect en een vertrouwensrelatie om tot wenselijke resultaten te kunnen komen.

Counseling is non-directief. Dit betekent dat de counsellor de cliënt niet stuurt, maar enkel aanspoort bij het maken van keuzes. Daarbij oordeelt of veroordeelt de counsellor niet. Het bevordert en ontwikkelt de zelfwerkzaamheid van de cliënt.

Counseling heeft een open en non-confronterende karakter, waarbij de hulpvrager zich veilig kan voelen.

Counseling geeft vaak op korte termijn al resultaten, die ook op de lange termijn hun uitwerking blijven behouden.

Als counsellor biedt je hulp aan een MENS en behandeld geen KLACHT.

De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen proces en beslissingen.

Als counselor heb ik beroepsgeheim, dus alles wat besproken wordt blijft tussen jou en mij.