SCHOOLCOUNSELLING

Gespecialiseerde laagdrempelige hulpverlening voor het onderwijs

SCHOOLCOUNSELLING

Schoolcounselling is hulpverlening binnen het onderwijs voor leerkrachten,
leerlingen, ouders en andere ondersteunend personeel op scholen.

Een rage, psychotherapie of een nieuwe vorm van hulpverlening?

Schoolcounselling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor leerkrachten, leerlingen, onderwijs ondersteunend personeel. Maar ook voor de directeur of ouders van leerlingen kan het ingezet worden. De counsellor biedt inzicht, informatie en eventuele doorverwijzing zodat de hulpvrager zelfstandig het probleem kan oplossen of daar een acceptabele omgangsvorm voor zal vinden. Daardoor blijft de persoon verantwoordelijk voor eigen keuzes en resultaten.

Burn Out bij leerkrachten basisonderwijs

Werkdruk onder de leerkrachten is enorm hoog. Zij hebben te maken met diverse problematiek zoals overspannenheid/burn out, afwezige collega’s, uit het beroep vertrekken en weinig nieuwe instroom. Dit komt ons onderwijs niet ten goede.

Ook leerlingen hebben regelmatig te maken met problemen. Mogelijk komen deze niet direct uit een onbevredigend studieverloop, maar die kunnen wel van invloed zijn op het welbevinden van de leerling. Denk aan problemen in de persoonlijke of sociale sfeer zoals een scheiding, agressie, (faal)angst, pesten, rouw, etc. Dat kan dan ook de studieresultaten beïnvloeden.

Daar heeft de leerkracht natuurlijk ook mee te maken en zal hier op haar/zijn beurt begeleiding en/of ondersteuning in moeten bieden. Dit kan betekenen dat er een extra grote druk gevoelt wordt bij de leerkracht. Zeker als deze zelf niet energiek en goed in haar/zijn vel zit.

Ieder mens is uniek en begeleiding is dus maatwerk!

Samen Verder - schoolcounselling - Mocom Coaching Purmerend

Counselling biedt hulp bij…..

 

 • Werkdruk
 • Concentratie problemen
 • Pesten en gepest worden
 • Wisselende stemmingen, depressie
 • Angst (faalangst, scheidingsangst, sociale angst, etc.)
 • Stress, burn-out, overspannen
 • Onzekerheid
 • Verslavingen (gokken, alcohol, drugs, eetproblemen)
 • Keuze stress
 • Conflict tussen leerling en leerkracht
 • ADHD, ADD en PDD-NOS kenmerken
 • Ziekte in de familie of omgeving
 • Puberteitsproblemen thuis en/of op school
 • Problemen met sociale en/of emotionele vaardigheden
 • Problemen met geaardheid
 • Conflicten tussen leerkrachten en/of directie
 • Problemen tussen leerkrachten en ouders
 • Onbevredigende en stresserende werksituaties
Burn Out bij leerkrachten basisonderwijs

Het werk van de counsellor strekt zich over een breed terrein uit want er zijn immers veel factoren die invloed kunnen hebben op het welbevinden van leerkrachten, leerlingen en ondersteuners. En daardoor  dus ook op het functioneren van hen. Wat dan weer kan resulteren op een negatieve uitwerking op de persoon/het kind.

De begeleiding van de counsellor kan op verzoek van de leerkracht, een leerling zelf of op voorstel van de schoolleider of ouders plaatsvinden. Deze hulpverlening vindt meestal plaats in een serie 1-op-1 gesprekken en eventueel groeps- of gezinsgesprekken.

DE MEERWAARDE VAN SCHOOLCOUNSELLING

 • Empathisch luisteren, zodat keuzes en veranderingen kunnen plaatsvinden
 • Hulp bij het inzichtelijk maken van eigen gedrag, gedachten en gevoelens
 • Samenwerken op basis van respect en vertrouwen
 • Holistische aanpak: behandeling van een MENS en niet een KLACHT
 • Gestructureerde gefaseerde methodiek voor het beste resultaat
 • Bevordert en ontwikkelt de zelfwerkzaamheid van de hulpvrager
 • De hulpvrager blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen proces en beslissingen
 • Respect en onvoorwaardelijke acceptatie naar de hulpvrager
Burn Out bij leerkrachten basisonderwijs kleuters

We willen toch allemaal blije kinderen
én leerkrachten in de klas zien!

Bij de soort problematiek waarmee de schoolcounsellor geconfronteerd wordt, gaat het vaak om vertrouwenskwesties. Een schoolcounsellor gaat daar natuurlijk zorgvuldig mee om. Mocht er hulpverlening voor leerlingen nodig zijn dan zal ik indien nodig contact onderhouden met degenen die het meest betrokken zijn zoals ouders of verzorgers, leerkracht en waar nodig directie en andere hulpverleners.

In mijn werk zijn de volgende kernwaarden belangrijk: VERBINDING, VERTROUWEN, VEILIGHEID, ONTSPANNING, EMPATHIE & RESPECT.

Kernwaarden Mocom Coaching